Αίτηση Πιστοποίησης/Εγγραφής

Αίτηση Πιστοποίησης/Εγγραφής

Δόκιμα μέλη: Ως δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν σπουδαστές στα τρέχοντα προγράμματα Βιοθυμικής, καθώς και απόφοιτοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης (για τις προϋποθέσεις πιστοποίησης Βιοθυμικών Θεραπευτών πατήστε εδώ https://biothymiki-therapia.gr/main/πιστοποίηση/ )

Πιστοποιημένα μέλη: Απόφοιτοι του πιστοποιημένου προγράμματος Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης.

Για την αίτηση πατήστε το παρακάτω link και προωθήστε την αίτηση σας, καθώς και αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων στο email info@biothymiki-therapia.gr

Πατήστε εδώ για την αίτηση