Πιστοποίηση Θεραπευτών Βιοθυμικής Προσέγγισης

Ο όρος «Βιοθυμική» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία νομικής κατοχύρωσης. Δικαίωμα χρήσης όρων όπως «Βιοθυμική υπνοθεραπεία/ψυχοθεραπεία/θεραπεία», ή «Βιοθυμικός υπνοθεραπευτής/ψυχοθεραπεύτής/θεραπευτής», καθώς και δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης για θεραπευτικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι από την Ακαδημία Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας επαγγελματίες θεραπευτές.

Προϋποθέσεις Πιστοποίησης Βιοθυμικών Θεραπευτών

  1. Επιτυχημένη ολοκλήρωση – από το 2009 και μετά – του πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (πριν το 2012, Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής).
  2. Πτυχίο στην ψυχολογία, ψυχιατρική, κοινωνική εργασία από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή δίπλωμα στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.
  3. A. Ολοκλήρωση δύο τουλάχιστον περιστατικών βιοθυμικής κάτω από ατομική ή/και ομαδική εποπτεία.  B. Παλαιότεροι απόφοιτοι μπορούν να κάνουν γραπτή και  προφορική παρουσίαση δύο ολοκληρωμένων περιστατικών. Για τους αποφοίτους στην κατηγορία Α., η χρέωση για την πιστοποίηση και την εγγραφή τους ως μέλη της Ακαδημίας, είναι 50 Ευρώ. Αντίστοιχα, η χρέωση για τους αποφοίτους στην κατηγορία Β., είναι 70 Ευρώ. Ετήσια συνδρομή για τα πιστοποιημένα μέλη: 40 ευρώ