Σχετικά με την Ακαδημία Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας

Ιδρυτικά μέλη: Γιάννης Δόβελος, Psy.D. – Κική Λέντζιου, M.Sc.

Η Ακαδημία Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί με τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Τη νομική κατοχύρωση, διαφύλαξη και προστασία του όρου Βιοθυμική Υπνοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία, καθώς και της συγκεκριμένης μεθόδου υπνοθεραπείας / ψυχοθεραπείας στην οποία αναφέρεται ο παραπάνω όρος.
  2. Την πιστοποίηση πτυχιούχων επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, (όπως, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, πιστοποιημένων συμβούλων ψυχικής υγείας και κοινωνικών λειτουργών), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πιστοποιημένο από την Ακαδημία Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Βιοθυμική υπνοθεραπεία / ψυχοθεραπεία και πληρούν όποιες άλλες προϋποθέσεις αποφασίζονται και ανακοινώνονται κατά καιρούς από την Ακαδημία.
  3. Την πιστοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Βιοθυμική Υπνοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία.
  4. Την πιστοποίηση εποπτών οι οποίοι θα εποπτεύουν την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων στα προγράμματα εκπαίδευσης της  Βιοθυμικής  Υπνοθεραπείας , καθώς επίσης και την πρακτική άσκηση των αποφοίτων αυτών των προγραμμάτων.
  5. Την διατήρηση μητρώου πιστοποιημένων εποπτών της Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας / Ψυχοθεραπείας.
  6. Την διατήρηση μητρώου πιστοποιημένων Βιοθυμικών Ψυχοθεραπευτών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό.
  7. Την διεξαγωγή κλινικών και άλλων επιστημονικών ερευνών στην Βιοθυμική υπνοθεραπεία / ψυχοθεραπεία καθώς και σε άλλους τομείς της ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας, νευροβιολογίας, νευροεπιστήμης, κλπ. Τη δημοσίευση σχετικών άρθρων και την έκδοση σχετικών βιβλίων με σκοπό την εξέλιξη και τη διάδοση της συγκεκριμένης μεθόδου ψυχοθεραπείας.
  8. Τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, διημερίδων κλπ., στο αντικείμενο της Βιοθυμικής υπνοθεραπείας / ψυχοθεραπείας.