Όροι χρήσης

Cookies
Ο παρόν δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνικές συγκέντρωσης μη προσωπικών στοιχειών των χρηστών του ιστοχώρου, για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση αφενός της λειτουργίας της ιστοσελίδας αφετέρου της χρήσης της από τον επισκέπτη.

Προσωπικά Δεδομένα
Όλα τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της αίτησης εγγραφής μελών τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/ συναίνεσής του εκάστοτε αποστολέα, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών του δεδομένων στην Ακαδημία και την μελλοντική δημοσίευση των στοιχείων του ως πιστοποιημένο μέλος. Ο αποστολέας/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ενώ είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων του αλλά και τη διαγραφή του. Το σύνολο των δεδομένων προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, και η Ακαδημία ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το λογότυπο της εταιρείας είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα με δικαστική απόφαση από τα δικαστήρια των Αθηνών. Συνεπώς οποιαδήποτε παραβίαση ή χρήση του χωρίς την άδεια του προσώπου που είναι κάτοχος των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου κρίνεται ως παράνομη και υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Άδεια Χρήσης
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την έγγραφη άδεια της Ακαδημίας Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής ή αναδημοσίευσης.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.